Faună Delta Dunării – Murighiol și Dunavăț

Delta Dunării – Fauna

Delta Dunării adăpostește peste 3.400 de specii de animale vertebrate și nevertebrate, cu numeroase unicate naționale, europene și mondiale.

Păsări – Ornitofauna Deltei însumează mai mult de 300 de specii din care 70 extraeuropene. Sunt înregistrate 5 tipuri principale:

  • mediteranean (stârc, țigănuș, cormoran mic, vultur pleșuv, piciorong, ciocântors, califar, pelican);
  • european (păsări cântătoare: privighetoarea de stuf, presura, boicuțul, rândunelele de mare, pescărușul, vulturul pescar, vulturul codalb);
  •  siberian (lebăda cântătoare, fluierarul, fundacul popular, becatina comuna, cocorul);
  •  mongolic (vulturul pleșuv, șoimul dunărean);
  •  chinez (egreta, lebăda mută, cormoranul mare, rața mandarin).

Păsări – monumente ale naturii

Capitolul cuprinde monumente albe (pelicanii comun și creț, lopătarul, egreta mare sau stârcul alb, egreta mică, lebăda mută, lebăda cântătoare) și monumente policrome (piciorongul, ciocântorul, călifarul roșu, vulturul codalb).

Pești din Delta Dunării

Pești – Se cunosc cca 150 de specii din care peste 30 în Delta propriuzisă.

  • Pe brațele de vărsare ale Dunării, prezențe obișnuite sunt cega, obletul mare, morunul, nisetrul, păstruga, scrumbia, crapul, somnul, șalăul, știuca, mreana, avatul;
  • preferă apele mai calme caracuda, bibanul, plătica; 
  • mediul salmastru este populat de la biban și știucă la chefal și cambula în funcție de salinitatea apelor; 
  • sectorul marin adăpostind majoritar acipenseridele (morun, nisetru) și clupeidele (scrumbiile de Dunare).

Faima Deltei o fac sturionii (morun, nisetru, păstruga, cega), chefalii (în patru specii din genul Mugii), scrumbiile (Alosa pontica).

Mamifere ce trăiesc în Delta Dunării

Numărul și varietate acestora sunt asigurate de zonele mai înalte ocolite în general de ape. Întâlnim vidra, nurca, bizamul (blănuri prețioase), iepurele, mistrețul, vulpea, lupul, dihorul, pisica sălbatică.

Nisipurile adăpostesc broaște țestoase, vipere, colonii de șerpi.

Comentariile sunt închise.